Fizyka medyczna

W kategori

Fizyka medyczna, specjalność na kierunku Fizyka techniczna

Studia 3,5 letnie, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent fizyki medycznej jest przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, pracownie diagnostyczne i laboratoria, gdzie będzie w kompetentny sposób współpracował z personelem medycznym. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat obrazowania medycznego przy pomocy takich technik jak RTG, TK, PET, NMR i USG. Zna podstawy fizyczne elektrokardiografii, elektroencefalografii, i elektromiografii, potrafi wykonać EKG i EEG. Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii. Osoba po ukończeniu fizyki medycznej potrafi również przeprowadzać i interpretować podstawowe analizy statystyczne wykorzystywane w naukach biomedycznych oraz zna podstawy analizy sygnałów i obrazu, również w zakresie, który wykorzystywany jest w tych naukach. Fizyk medyczny zaznajomiony jest z podstawami etycznymi zawodów medycznych. Absolwent specjalności fizyka medyczna jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).

Zasady rekrutacji można znaleźć pod adresem
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/index.php?id=5,72,0,0,1,0#fiz

17.07.2012