Fizyka środowiska

W kategori

Fizyka środowiska, jedna ze specjalności na kierunku Fizyka

Studia na I stopniu nauczania są 3-letnie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Jest możliwość kontynuacji studiów w ramach specjalności fizyka środowiska na II stopniu nauczania. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zapoznaje się z różnymi aspektami fizyki środowiska uwzględniającymi fizykę atmosfery, zagadnienia pozyskiwania, magazynowania energii, odnawialnych źródeł energii i zagadnienia transportu i kontroli zanieczyszczeń oraz hałasu. Podstawowa wiedza z fizyki, matematyki i informatyki wzbogacona jest o szeroki kontekst społeczny i ekonomiczny. Znajomość nowoczesnych technik pomiarowych, praktyki laboratoryjnej oraz umiejętność modelowania matematycznego zjawisk połączona z symulacjami komputerowymi daje absolwentowi tej specjalności szerokie możliwości zatrudnienia.

Zasady rekrutacji można znaleźć pod adresem
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/index.php?id=5,72,0,0,1,0#fiz

17.07.2012