Instytut Fizyki w programie Erasmus

W kategori

Instytut Fizyki oferuje studia w języku polskim i angielskim na trzech poziomach nauczania: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Do studiowania na każdym poziomie również zapraszani są studenci z innych uczelni europejskich w ramach programu Erasmus.

Studenci Erasmusa w roku akademickim 2010/2011 to Sara Gutiérrez López i Sara Benitez Berrocal z Hiszpanii, które poza wykładami pomagały również promować studia na fizyce (na zdjęciach studentki z Hiszpanii wraz z dr. Sylwią Kondej uczą fizyki naszych przedszkolaków).
http://www.if.uz.zgora.pl/en/content/faculty-physics-and-astronomy-parti...

(30.04.2012)