Studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013

W kategori

W kolejnym roku akademickim 2012/2013 w ramach europejskiego programu wymiany studentów Erasmus z Instytutu Fizyki wyjedzie na inne uczelnie europejskie siedmiu studentów ze wszystkich trzech stopni nauczania.

Już 30 czerwca na trzymiesięczne praktyki na Uniwersytet na Malcie wyjechało dwóch studentów, po pierwszym i drugim roku studiów na I stopniu nauczania. Pozostaną oni na Malcie do lutego 2013 roku, gdzie będą studiować w ramach kierunku fizyka. Na trzymiesięczne praktyki wyjadą dwie studentki z II stopnia nauczania do Hiszpanii na Uniwersytet w Extremadura. Również na trzymiesięczne praktyki wyjedzie student III stopnia nauczania (studia doktoranckie) na Uniwersytet w Atenach . Na studia w roku akademickim 2012/2013 zgłosiło się dwóch studentów z Hiszpanii. Od 30 czerwca do 1 października 2012 na praktykach w Instytucie Fizyki jest student III stopnia nauczania z Uniwersytetu na Malcie.
Program Erasmus staje się coraz bardziej popularny pośród studentów uczelni europejskich. Dzięki niemu studenci mogą wybrać studia w dowolnym kraju europejskim posiadającym kartę Erasmusa. Daje to możliwości porównań warunków studiowania i czasami spełnienie marzeń o poznaniu innego kraju.
W przypadku doktorantów daje to dodatkowe możliwości wzbogacenia warsztatu badawczego. W Instytucie Fizyki zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczą zagraniczni studenci, odbywają się w języku angielskim. Dodajmy, że w programie studiów na kierunku fizyka na I i II stopniu nauczania w Instytucie Fizyki przewidziane jest nauczanie w wersji polskiej i angielskiej. Również polscy studenci mogą wybrać opcję anglojęzyczną. Tylko studia III stopnia odbywają się wyłącznie w języku angielskim.

04.07.2012