Two copies of the Einstein-Podolsky-Rosen state of light lead to refutation of EPR ideas

Data seminarium: 
Tue, 14/04/2015 - 11:15
Miejsce: 
Seminarium odbędzie się w budynku A29 przy ul. Prof. Z. Szafrana w sali 106
Prelegent: 
Dr Magdalena Stobińska
Afiliacja: 
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański