Zajecia dla uczniów

W kategori

Wydział Fizyki i Astronomii wraz ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi zaprasza uczniów na zajęcia poszerzające wiedzę z fizyki.
Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczniów na poszczególnych etapach kształcenia.

29 października o 17.15 w sali 106 (budynek A-29) odbędą się zajęcia z fizyki z uzdolnionym gimnazjalistami. Spotkania te są adresowane do uczniów zainteresowanych fizyką w wymiarze przekraczającym program szkolny. Podczas zajęć rozwiązywane będą zadania teoretyczne, a także przeprowadzane doświadczenia z różnych działów fizyki. Prosimy, aby na zajęcia zabierać ze sobą zeszyt, przybory do pisania (długopis, linijka, ...) oraz kalkulator.
Ze względu na charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona.

5 listopada o 17.15 w sali 106 (budynek A-29) odbędą się zajęcia z fizyki z uzdolnionymi licealistami pt. "Matematyka językiem fizyki". W ramach zajęć wprowadzone zostaną pochodne, całki oraz równania różniczkowe i omówione zostaną te zagadnienia w zastosowaniach do stosunkowo prostych problemów fizycznych.

14 listopada o 17.00 w sali 329 (budynek A-29) odbędą się zajęcia pt. "Analiza danych z minisatelitów dla licealistów". W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami analizy danych pomiarowych, w tym metodami obliczania średniej i jej niepewności, prawem propagacji błędów, definicją błędów statystycznych i systematycznych. Omawiane będą także sposoby wizualizacji wyników pomiarów przydatne w ich interpretacji. Przykładowe dane pochodzą z pomiarów wykonanych podczas testów minisatelitów oraz z zadań olimpiady fizycznej. Rozważane będą także problemy z dziedziny optymalizacji.

25.10.2018