Prof. Cao Long Van doktorem honoris causa Uniwersytetu w Vinh

W kategori

W dniu 10 grudnia 2018 na Uniwersytecie w Vinh odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uczelnia po raz pierwszy w swojej historii nadała doktorat honoris causa naszemu pracownikowi profesorowi Cao Long Van. W uroczystości wzięli udział prof. Marek Trippenbach z Uniwersytetu Warszawskiego pełniący rolę promotora doktoratu honorowego, prof. Dinh Xuan Khoa – rektor Uniwersytetu w Vinh (były doktorant prof. Cao Long Van), prorektorzy, kierownicy jednostek, wykładowcy oraz studenci. Warto nadmienić, że Uniwersytet w Vinh będący jedną z największych uczelni publicznych w Wietnamie (a największą w środkowej części Wietnamu) położył wielkie zasługi dla nauki i edukacji wyższej Wietnamu. Przez prawie 60 lat kształciły się na nim setki tysięcy nauczycieli szkół średnich w Wietnamie, a także wielu wybitnych naukowców wietnamskich.

Podczas ceremonii prof. Ding Xuan Khoa (foto2) podkreślił zaangażowanie prof. Cao Long Van w podnoszeniu poziomu naukowego oraz dydaktycznego uczelni. Od czasu uroczystości 30-lecia uczelni w 1989 (foto1), w pierwszej kolejności Profesor przyczynił się do uzyskania przez Uczelnię prawa do doktoryzowania. Dzięki jego wysiłkom, mimo że na Uczelni nie było żadnego samodzielnego pracownika naukowego, powstała pod jego kierownictwem pierwsza Komisja ds. studiów doktoranckich. Dzięki temu mogło zostać zrekrutowane pierwsze pokolenie doktorantów, do którego należał m. in. obecny Rektor Uczelni. Szczegółowo opisał ten okres prof. Cao Long Van w swoim artykule „Education through Research” w Monografii Culture-Education-Professional Work (Polish and Vietnamese Experiences) wydanej przez Wydawnictwo UZ w 2018 roku. Następnie przez prawie 30 lat Profesor nieprzerwanie przygotowywał wykłady, organizował projekty naukowe, angażował się w zapraszanie wielu wybitnych naukowców z Polski, również z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wygłaszali wykłady dla studentów i kadry naukowej. Także przyczynił się do otrzymania wielu stypendiów dla studentów wietnamskich, którzy dzięki nim mogli kontynuować studia w Polsce. Co więcej, nadzorował wymianę studentów ze stroną polską. Ponadto zapoczątkował nowe kierunki badań naukowych na Uniwersytecie w Vinh, które zaowocowały powstaniem dwóch silnych grup badawczych zajmujących się kryształami fotonicznymi i rezonansem atomowym zarówno od strony teoretycznej, jak i doświadczalnej. Pierwsza pułapka opto-magnetyczna w Wietnamie była zbudowana na właśnie na Uniwersytecie w Vinh. Podsumowując Rektor wyraził głęboką wdzięczność za wysiłki prof. Cao Long Van, który przyczynił się do sukcesów wielu pokoleń wietnamskich studentów w Wietnamie, a zarazem dopomógł w uzyskaniu dojrzałości przez Uniwersytet w Vinh.
Zabierając głos jako promotor (foto3), prof. Marek Trippenbach podkreślił, że prof. Cao Long Van jest uczniem prof. Iwo Białynickiego Biruli - twórcy znamienitej szkoły fizyki w Polsce. Praktycznie wszyscy fizycy na Uniwersytecie Vinh, można powiedzieć, są potomkami naukowymi prof. I. Białynickiego-Biruli. Puentę przemówienia stanowiła uwaga, że wybierając prof. Cao Long Van na swojego pierwszego doktora honoris causa, Uniwersytet Vinh ustawił tak wysoko poprzeczkę, że trudno będzie znaleźć kolejnego kandydata.
W ostatniej części uroczystości byli uczniowie prof. Cao Long Van złożyli mu gratulacje (foto4) i życzenia wielu dalszych sukcesów. Cała społeczność naszego wydziału dołącza się do tych życzeń. Jesteśmy dumni z wielkiego wyróżnienia prof. Cao Long Van, na które z pewnością zasłużył sobie swoją wytrwałością, nieodłączną pogodą ducha oraz wieloletnią pracą.

http://vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/lan-dau-tien-truong-dai-hoc-vi...

21.12.2018