Materiały dydaktyczne pracowników Instytutu Fizyki. Część zasobów dostępna może być dopiero po podaniu odpowiedniego hasła, które uzyskać można u prowadzącego zajęcia.