Prof. Dr. habil. Andrzej Bolesław Więckowski

Professor emeritus

University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland

Faculty of Physics and Astronomy, Institute of Physics

Division of Magnetic Resonance Spectroscopy

https://web.archive.org/web/20170720150814/http://who.is.who.physics.pl/index.php?id=00065

 

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

 

1.        Tadeusz Rosner, Edward Chodkowski, Andrzej B. Więckowski

Zagadnienie ścieków fenolowych odprowadzanych do Odry przez zakłady przemysłowe położone w województwie szczecińskim (in Polish)

(Sewage of Industrial Works in Szczecin Voivodship) (The problem of phenolic sewage drained into the Oder River by industrial works in the Szczecin voivodship)

Przemysł Chemiczny, 1960, 39 (6), 379-381.

 

2.        Tadeusz Rosner, Jan Orłowski, Mirosław Bądzyński, Andrzej B. Więckowski

            Przyrząd do pomiaru przewodności cieplnej (in Polish)

            (Apparatus for measuring thermal conductivity)

Pomiary Automatyka Kontrola, 1963, 9 (5), 195-196.

 

3.        Andrzej Dezor, Jan Stankowski, Andrzej B. Więckowski

            Electron paramagnetic resonance in ferric ortho-hydroxide

Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Série B: Sciences mathématiques et naturelles, Livraison XVII, A. 1962/63, 1964, B 17, 35-41.

 

4.        Wieńczysław Kuczyński, Jan Stankowski, Jerzy Janiak, Andrzej Dezor, Andrzej B. Więckowski

            Wolne rodniki w węglu brunatnym (in Polish, summary in English)

            (Free radicals in brown coal)

Przemysł Chemiczny, 1965, 44 (5), 243-245.

 

5.        Andrzej B. Więckowski, Dmitri Mehandjiev

Izsledvane na ultramarin v protsesa na poluchavane s pomoshtta na elektronen paramagniten rezonans (in Bulgarian, summary in English)

(Study of ultramarine in the process of production by means of electron paramagnetic resonance)

            Mitteilungen des Instituts für Allgemeine und Anorganische Chemie,

            Bulgarische Akademie der Wissenschaften, Sofiya, 1965, 3, 25-31.

 

6.        Andrzej B. Więckowski, Fryderyk Stręk

Porowatość mieszanin ciał sypkich. Mieszaniny dwuskładnikowe (in Polish, summary and abstract in English)

            (Voidage (porosity) in mixtures of granular materials. Two-component systems)

Chemia Stosowana, Seria B, 1966, 3 (1), 95-128.

 

7.        Andrzej B. Więckowski, Fryderyk Stręk

Porowatość ciał sypkich. Mieszaniny wieloskładnikowe (in Polish, summary and abstract in English)

            (Voidage (porosity) in mixtures of granular materials. Multi-component systems)

Chemia Stosowana, Seria B, 1966, 3 (4), 431-447.

 

8.        Andrzej B. Więckowski, Dymitr Mechandżijew (Dmitri Mehandjiev)

Badanie faz produkcyjnych ultramaryny metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (in Polish, summary in English)

            (Ultramarine burning process as followed by electron paramagnetic resonance)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1966, 3, 245-252.

 

9.        Wieńczysław Kuczyński, Jan Stankowski, Andrzej Dezor, Jerzy Janiak, Andrzej B. Więckowski

Badanie węgla brunatnego metodą EPR (in Polish, summary in English)

(EPR investigation of brown coal)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1966, 3, 253-257.

 

10.     Andrzej B. Więckowski

Sposoby wyznaczania szerokości symetrycznych linii EPR (in Polish, summary in English)

            (Methods for determining the width of symmetric EPR lines)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1968, 4, 255-268.

 

11.     Jan Stankowski, Andrzej B. Więckowski, Włodzimierz Wolski, Bolesław Klimaszewski, Henryk Szydłowski, Andrzej Burewicz

Badanie procesu odwodnienia gamma-wodorotlenku żelazowego metodą EPR (in Polish, summary in English)

            (EPR investigation of dehydrating process of ferric gamma-hydroxide)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1968, 4, 269-273.

 

12.     Henryk Szydłowski, Urszula Bolonek-Majchrowa, Jadwiga Bąk, Andrzej B. Więckowski

Badanie rezonansu ferromagnetycznego w monokryształach niektórych ferrytów (in Polish, summary in English)

            (Ferromagnetic resonance in single crystals of some ferrites)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1968, 4, 275-284.

 

13.     Andrzej B. Więckowski

Badanie wolnych rodników siarkowych w ultramarynie metodą EPR (in Polish)

(EPR study of sulfur free radicals in ultramarine)

Wiadomości Chemiczne, 1968, 22 (5/251), 352.

 

14.     Jan Wojtczak, Ludwik Weimann, Andrzej Dezor, Andrzej B. Więckowski

Badanie metodą EPR naświetlonego światłem UV zamrożonego podtlenku węgla (in Polish)

            (EPR study of UV light irradiated frozen carbon suboxide)

Wiadomości Chemiczne, 1968, 22 (5/251), 352-353.

 

15.     Jan Wojtczak, Ludwik Weimann, Andrzej Dezor, Andrzej B. Więckowski

Badanie metodą EPR zamrożonego i naświetlonego podtlenku węgla C3O2  (in Polish, summary and abstract in English)

            (EPR study on irradiated and frozen carbon suboxide C3O2)

Polish Journal of Chemistry, Roczniki Chemii, Annales Societatis Chimicae Polonorum, 1969, 43 (12), 2103-2108.

 

16.     Wieńczysław Kuczyński, Ryszard Fiedorow, Andrzej B. Więckowski

Kompleksy paramagnetyczne perylenu na powierzchni aktywnego tlenku glinu (in Polish, summary and abstract in English)

(Paramagnetic complexes of perylene on the surface of active alumina)

Polish Journal of Chemistry, Roczniki Chemii, Annales Societatis Chimicae Polonorum, 1970, 44 (11), 2221-2227.

 

17.     Andrzej B. Więckowski

            Ultramarine Study by EPR

Physica Status Solidi, 1970, 42 (1), 125-130.

DOI: 10.1002/pssb.19700420112

 

18.     Andrzej B. Więckowski

            Kształt linii rezonansowej (in Polish)

            (Resonance line shape)

in “Report – Institute of Nuclear Physics”, Proceedings of the IIIrd Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications (Materiały III Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań), Cracow, 1-2.12.1970, Ed. Jacek Hennel, Report No. 747/PL, Institute of Nuclear Physics, Cracow 1971, pp. 39-77.

 

19.     Andrzej B. Więckowski

Zastosowanie metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego w badaniach ultramaryny (in Polish, abstract in English)

            (Application of the EPR method to investigations of ultramarine blue)

Wiadomości Chemiczne, 1972, 26 (12/306), 803-822.

 

20.     Andrzej B. Więckowski

            Analiza cyfrowa widm EPR (in Polish)

            (Numerical analysis of EPR spectra)

in „Radiospektroskopia i Elektronika Kwantowa”, Proceedings of the 5-th Polish Conference „Radiospectroscopy and Quantum Electronics” REK V, Poznań, 24-27.4.1972, Eds. Franciszek Kaczmarek, Jan Stankowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1973, pp. 71-87.

 

21.     Ryszard Fiedorow, Włodzimierz Kania, Wieńczysław Kuczyński, Andrzej B. Więckowski

Oxidizing and catalytic properties of aluminas

in „Catalysis”, Proceedings of the Fifth International Congress on Catalysis, Miami Beach [i.e. Palm Beach], Fla., 20-26 [i.e. 21-25] August, 1972, Vol. 2, Ed. Joe W. Hightower, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, London, American Elsevier Company Inc., New York 1973, Paper Number 107, pp. 1455-1462.

 

22.     Jan Stankowski, Andrzej B. Więckowski, Saber Hedewy

Second-Order Effects and Hyperfine Structure of Nitrogen and Hydrogen in the EPR Spectrum of Glycine Chelate with 63Cu2+ in Triglycine Sulphate

Journal of Magnetic Resonance, 1974, 15 (3), 498-509.

DOI: 10.1016/0022-2364(74)90151-6

 

23.     Andrzej B. Więckowski

            Szerokość linii rezonansowej (in Polish)

             (Resonance line width)

in „Radiospektroskopia Ciała Stałego” („Solid State Radiospectroscopy”), Ed. Jan Stankowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Łódź 1975, Nr I.6., pp. 69-75.

 

24.     Andrzej B. Więckowski

Zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych w spektroskopii EPR (in Polish)

            (Application of electronic digital computers in EPR spectroscopy)

in „Radiospektroskopia Ciała Stałego” („Solid State Radiospectroscopy”), Ed. Jan Stankowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Łódź 1975, Nr I.7., pp. 77-81.

 

25.     Andrzej B. Więckowski

            Efekty wyższych rzędów w widmach EPR (in Polish)

            (Higher order effects in EPR spectra)

in „Radiospektroskopia Ciała Stałego” („Solid State Radiospectroscopy”), Ed. Jan Stankowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Łódź 1975, Nr II.3., pp. 171-190.

 

26.     Wojciech Kuliński, Andrzej B. Więckowski

Badania metodą EPR kompleksów jonu wanadylowego VO2+ w monokryształach soli Seignette’a (in Polish, abstract in English)

(Studies by the EPR method of vanadyl(2+) ion complexes in Seignette salt single crystals)

(EPR investigation of vanadyl VO(2+) complexes in Rochelle salt single crystals)

in „Radiowa i Mikrofalowa Spektroskopia” „Radio and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 6th Conference RAMIS-75, Poznań, 22-24.4.1975, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 19, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1975, Report No. 41, pp. 259-264, two editions.

 

27.     Andrzej B. Więckowski

Extrahyperfine interaction in glycine complexes with copper and vanadyl ions  in triglycine sulphate

in „Theory – Structure – Properties of Complex Compounds”, Proceedings of the 9th Summer School on Coordination Chemistry, Karpacz-Bierutowice, June 8-14, 1975, University of Wrocław, Wrocław 1975, No. 54, pp. 333-338.

 

28.     Andrzej B. Więckowski, Wojciech Kuliński

            EPR study of glycine complexes with vanadyl VO2+ ions in triglycine sulphate

Acta Physica Polonica A, 1975, A 47 (4), 481-491.

 

29.     Ryszard Fiedorow, Andrzej B. Więckowski

Electron-acceptor and electron-donor properties of sulfate-containing aluminas

Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1975, 2 (4), 355-362.

DOI: 10.1007/BF02062339

 

30.     Zdzisław Dudzik, Ryszard Fiedorow, Wiesław Przystajko, Andrzej B. Więckowski

Redox properties of faujasites surfaces. I. Chemisorption of tetracyanoethylene and perylene

Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, Série des sciences chimiques, 1975, 23 (11), 955-961.

 

31.     Andrzej B. Więckowski

Matematyczna analiza kształtu linii EPR zwężonej wymiennie (in Polish, summary in English)

            (Mathematical analysis of exchange-narrowed EPR line shape)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1975, 7 (1), 101-119.

 

32.     Andrzej B. Więckowski

Zastosowanie funkcji charakterystycznej do wyznaczania parametrów linii EPR zwężonej wymiennie (in Polish, summary in English)

(Application of the characteristic function for the determination of exchange-narrowed EPR line parameters)

Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk PTPN, Poznań,

Fizyka Dielektryków i Radiospektroskopia, 1975, 7 (2), 223-246.

 

33.     Andrzej B. Więckowski

            Nietrudno zostać „żywym komputerem” (in Polish)

            (It is not difficult to be a „live computer”)

            Delta, 1975, 2 (1), 15.

 

34.     Fritz Seel, Hans-Joachim Güttler, Georg Simon, Andrzej B. Więckowski

            Colored sulfur species in EPD-solvents

Pure and Applied Chemistry, 1977, 49 (1), 45-54.

DOI: 10.1351/pac197749010045

 

35.     Ryszard Fiedorow, Włodzimierz Kania, Wieńczysław Kuczyński, Krystyna Nowińska, Maria Sopa, Andrzej B. Więckowski, Maria Wojciechowska

Własności zasadowe powierzchni tlenku glinu (in Polish, summary and abstract in English)

(Base properties of alumina surface)

Chemia Stosowana, 1977, 21 (3-4), 369-375.

 

36.     Maria Wojciechowska, Ryszard Fiedorow, Włodzimierz Kania, Andrzej B. Więckowski, Wieńczysław Kuczyński

Własności powierzchni i aktywność katalityczna fluorku magnezu (in Polish, summary and abstract in English)

(Surface properties and catalytic activity of the magnesium fluoride)

Chemia Stosowana, 1977, 21 (3-4), 431-439.

 

37.     Andrzej B. Więckowski

O rozwiązanych problemach Sierpińskiego związanych z liczbami trójkątnymi (in Polish)

(On solutions of some problems given by Sierpiński connected with triangular numbers)

Matematyka, 1979, 32 (5/163), 288-294.

 

38.     Wojciech J. Kuliński, Stanisław K. Hoffmann, Andrzej B. Więckowski

            EPR studies of VO2+ ions in Rochelle salt crystal

Physica Status Solidi (b), Basic Research, 1979, 96 (2), 745-755.

DOI: 10.1002/pssb.2220960231

 

39.     Andrzej B. Więckowski

Homoatomic paramagnetic sulfur radical anions as colored species in ultramarines

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 8th Conference RAMIS-79, Poznań, 24-27.4.1979, Ed. Narcyz Piślewski,

1st Edit., Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznań 1979, Report No. 40, pp. 265-271;

2nd Edit., Series Physics No. 40, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1980, Report No. 31, pp. 307-312.

 

40.     Fritz Seel, Hans-Joachim Güttler, Andrzej B. Więckowski, Bernhard Wolf

Zum Problem der Farbträger des Ultramarin-Grün und des Ultramarin-Rot (in German, abstract in English)

            (On the problem of the colored species in ultramarine green and ultramarine red)

Zeitschrift für Naturforschung, Part B, Anorganische Chemie, Organische Chemie, 1979, 34 b (12), 1671-1677.

 

41.     Andrzej B. Więckowski

On some systems of Diophantine equations including the algebraic sum of triangular numbers

            The Fibonacci Quarterly, 1980, 18 (2), 165-170.

            http://www.fq.math.ca/Scanned/18-2/wieckowski.pdf

 

42.     Andrzej B. Więckowski

O równaniach diofantycznych związanych ze współczynnikami binomialnymi (in Polish)

            (On Diophantine equations connected with binomial coefficients)

Matematyka, 1980, 33 (6/170), 370-374 and cover.

 

43.     Andrzej B. Więckowski

            O związkach równania 2tx = ty z innymi równaniami diofantycznymi (in Polish)

(On the relationships between the equation 2tx = ty and other Diophantine equations)

Matematyka, 1981, 34 (2/172), 113-123; erratum, 34 (4/174), 249.

 

44.     Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski

            E.p.r. study of molecular phases in coal

            Fuel, 1982, 61 (5), 433-436.

DOI: 10.1016/0016-2361(82)90067-9

 

45.     Janina Goslar, Andrzej B. Więckowski

            EPR investigation of aqueous complexes of Cu2+ in faujasite

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 9th Conference RAMIS-81, Poznań, 13-15.4.1981, Ed. Narcys Piślewski, Series Physics No. 49, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1983, pp. 159-164.

 

46.     Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski

EPR study of excited triplet states and interactions between the molecular phases in coal

in „Magnetic Resonance. Introduction, Advanced Topics and Applications to Fossil Energy”, Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Magnetic Resonance, Maleme, Crete, Greece, July 3-15, 1983, Eds. Leonidas Petrakis, Jacques P. Fraissard, NATO ASI (Advanced Science Institutes) Series, Series C: Mathematical and Physical Sciences, Vol. 124, D.Reidel Publ. Co, Dordrecht/Boston/Lancaster 1984, pp. 667-676.

 

47.     Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski

            Excited triplet states in bituminous coal

            Fuel, 1984, 63 (10), 1474-1475.

DOI: 10.1016/0016-2361(84)90363-6

 

48.     Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski

            Effects of organic solvents on the EPR spectrum of coal

            Fuel, 1984, 63 (12), 1641-1644.

DOI: 10.1016/0016-2361(84)90092-9

 

49.     Stanisław Duber, Andrzej B. Więckowski

            Effect of solvents on the molecular phases in coal

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 10th Conference RAMIS-83, Poznań, 26-28.4.1983, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 53, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1985, pp. 291-294.

 

50.     Janina Goslar, Andrzej B. Więckowski

            Symmetry and migration of aqueous copper complexes in dehydrated faujasite

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 10th Conference RAMIS-83, Poznań, 26-28.4.1983, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 53, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1985, pp. 383-390.

 

51.     Stanisław Duber, Helena M. Wachowska, Andrzej B. Więckowski

            EPR investigation of alkylated coals

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 11th Conference RAMIS-85, Dymaczewo, 23-26.4.1985, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 54, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1985, pp. 353-360.

 

52.     Janina Goslar, Andrzej B. Więckowski

            Migration and structure of aqueous Cu2+ complexes in faujasite

Journal of Solid State Chemistry, 1985, 56 (1), 101-115.

DOI: 10.1016/0022-4596(85)90257-9

 

53.     Fritz Seel, Georg Simon, Joachim Schuh, Martin Wagner, Bernhard Wolf, Ingo Ruppert, Andrzej B. Więckowski

Untersuchung der Umsetzung von Schwefel mit Natriumnitrit in DMF, DMSO und HMPT (in German, abstract in English)

(Investigation of the reaction of sulfur with sodium nitrite in DMF, DMSO and HMPT)

Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 1986, 538 (7), 177-190.

DOI: 10.1002/zaac.19865380718

 

54.     Stanisław Duber, Helena M. Wachowska, Andrzej B. Więckowski

            E.p.r. study of reduced and reductively ethylated coals

            Fuel, 1987, 66 (8), 1069-1072.

DOI: 10.1016/0016-2361(87)90302-4

 

55.     Andrzej B. Więckowski

            Liczby pierwsze – największe (in Polish)

            (Primes – the greatest)

Komputer, 1987, 2 (8/17), 42; 1987, 2 (9/18), 52.

 

56.     Andrzej B. Więckowski

            Differentiation of a magnetic resonance line in the presence of noise

            Ferroelectrics, 1988, 80 (1), [47-49]/695-697.

            DOI: 10.1080/00150198808223256

 

57.     Andrzej B. Więckowski, Stanisław Duber

            Determination of the molecular phases in bituminous coal by the EPR method

            Ferroelectrics, 1988, 80 (1), [95-98]/743-746.

            DOI: 10.1080/00150198808223268

 

58.     Andrzej B. Więckowski

Nowa numeryczna metoda szybkiego różniczkowania widm w obecności szumów z jednoczesnym wygładzaniem (in Polish, summary in English)

(A new numerical method for fast differentiation of spectra in the presence of noise with smoothing done simultaneously)

in „Mini- and Microcomputers in Chemistry”, 2nd Conference, Wrocław, 7-10.6.1988, Scientific Papers of the Institute of Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Elements of the Technical University of Wrocław, No. 58, Series: Conferences No. 13, Wrocław 1988, pp. 381-385.

 

59.     Andrzej B. Więckowski

            EPR investigations of the structure of bituminous coal

Experimental Technique of Physics / Experimentelle Technik der Physik, 1988, 36 (4-5), 299-303.

 

60.     Andrzej B. Więckowski

            Można inaczej (in Polish)

            (It can be done otherwise)

Informatyka Komputery Systemy, 1988, 3 (6), 15.

 

61.     Andrzej B. Więckowski

            Korespondencja na marginesie (in Polish)

            (Correspondence on a margin)

Szkiełko i Oko, 1988, 7 (6/77), 7.

 

62.     Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski

            VO2+ Ions in Vanadia–Alumina Catalysts Studied by EPR

Zeitschrift für Physikalische Chemie, Neue Folge, 1989, 162 (2), 231-244.

            DOI: 10.1524/zpch.1989.162.Part_2.231

 

63.     Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski

            EPR study of vanadia monolayer supported on alumina

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 13th Conference RAMIS-89 “Glass and High Temperature Superconductors”, Poznań, 25-28.4.1989, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 64, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1989, pp. 243-247.

 

64.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Stanisław Duber

The kinetics of the change in the EPR signal from bituminous coal caused by ethylenediamine

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 13th Conference RAMIS-89 “Glass and High Temperature Superconductors”, Poznań, 25-28.4.1989, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 64, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1989, pp. 249-256.

 

65.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka

            EPR study of Polish bituminous coal and its macerals

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 13th Conference RAMIS-89 “Glass and High Temperature Superconductors”, Poznań, 25-28.4.1989, Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 64, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1989, pp. 257-262.

 

66.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka

            Two component structure of the EPR spectra of coal and its macerals

Erdöl & Kohle Erdgas Petrochemie – Hydrocarbon Technology, 1990, 43 (5), 187-189.

 

67.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Stanisław Duber

            EPR Study of the Bituminous Coal. Ethylenediamine System

Erdöl & Kohle Erdgas Petrochemie – Hydrocarbon Technology, 1990, 43 (6), 240-245.

 

68.     Andrzej B. Więckowski

            Numerical narrowing of EPR spectra by differentiation with smoothing

in „Magnetic Resonance and Related Phenomena”, 25th Congress AMPERE on Magnetic Resonance and Related Phenomena, Stuttgart, 9-14.9.1990, Eds. Michael Mehring, Jost Ulrich von Schütz, Hans Christoph.Wolf, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1990, pp. 227-228.

 

69.     Paweł B. Sczaniecki, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski

The EPR parameters of paramagnetic centers in the bituminous coal at X- and Q-band

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 14th Conference RAMIS-91 „Phase Transitions and Nonlinearity”, Poznań, 8-11.4.1991,

Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 67, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1991, pp. 259-262.

 

70.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka

Complex structure of the EPR spectra of exinite, vitrinite and inertinite at microwave saturation terms

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 14th Conference RAMIS-91 „Phase Transitions and Nonlinearity”, Poznań, 8-11.4.1991,

Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 67, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1991, pp. 263-266.

 

71.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, Temenuzhka Budinova, Nartzhislav Petrov

            Influence of anthracite oxidation on its two-component EPR spectrum

in „Radio- and Microwave Spectroscopy”, Proceedings of the 14th Conference RAMIS-91 „Phase Transitions and Nonlinearity”, Poznań, 8-11.4.1991,

Ed. Narcyz Piślewski, Series Physics No. 67, Adam Mickiewicz University Scientific Press, Poznań 1991, pp. 267-270.

 

72.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka

            Electron paramagnetic resonance study of coal macerals

in „Structure and Properties of Coals”, Proceedings, International Conference on Structure and Properties of Coals, Wrocław, Poland, 17-19 June, 1991, Institute of Chemistry and Technology of Petroleum and Coal, Technical University of Wrocław, Wrocław 1991, pp. 17-19.

 

73.     Barbara Pilawa, Barbara Trzebicka, Andrzej B. Więckowski

Microwave saturation of e.p.r. spectra of vitrinite and products of its pyridine extraction

            Fuel, 1991, 70 (9), 1109-1110.

DOI: 10.1016/0016-2361(91)90269-G

 

74.     Barbara Pilawa, Barbara Trzebicka, Andrzej B. Więckowski, Bronisława Hanak, Joanna Komorek, Sławomira Pusz

EPR Spectra of Exinite, Vitrinite and Inertinite. Influence of Microwave Saturation and Sample Evacuation

Erdöl & Kohle Erdgas Petrochemie – Hydrocarbon Technology, 1991, 44 (11), 421-425.

 

75.     Barbara Pilawa, Barbara Trzebicka, Andrzej B. Więckowski

            Coal and its Macerals. Multi-Component Structure of the EPR Spectra

Erdöl & Kohle Erdgas Petrochemie – Hydrocarbon Technology, 1992, 45 (7-8), 308-312.

 

76.     Andrzej B. Więckowski

            Richtig runden (in German)

            (Correctly done round-off)

            64’er Computermagazin, 1992, 9 (2), 65.

 

77.     Andrzej B. Więckowski

            Kiedy żył Diofantos? (in Polish)

            (When Diophantos lived?)

Matematyka, 1993, 46 (2/240), 78-80.

 

78.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka, Temenuzhka Budinova, Nartzhislav Petrov

Two-Component EPR Spectra of Anthracite. Observations of the oxidized modification

Erdöl & Kohle Erdgas Petrochemie – Hydrocarbon Technology, 1993, 46 (3), 118-122.

 

79.     Andrzej B. Więckowski

            Parzyste liczby doskonałe i liczby pierwsze Mersenne’a (in Polish)

            (Even perfect numbers and Mersenne primes)

            Commodore & Amiga, 1993, 2 (12), 30.

 

80.     Andrzej B. Więckowski

            Obliczanie silni do 20000! (in Polish)

            (Calculation of factorials till 20000!)

            Commodore & Amiga, 1994, 3 (3), 35.

 

81.     Andrzej B. Więckowski

            Dyfuzja (in Polish)

            (Diffusion)

            Commodore & Amiga, 1994, 3 (4), 43.

 

82.     Andrzej B. Więckowski

            Zagęszczone kodowanie liczb pierwszych (in Polish)

(Condensed coding of primes)

            Commodore & Amiga, 1994, 3 (5), 45.

 

83.     Andrzej B. Więckowski

            Zagęszczone sito Eratostenesa (in Polish)

            (Condensed sieve of Eratostenes)

Matematyka, 1994, 47 (4/248), 204-210.

 

84.     Stanisław Kowalak, Maria Pawłowska, Andrzej B. Więckowski, Janina Goslar

            Polymerization Inside the Molecular Sieves

in „Zeolites and Microporous Crystals”, Proceedings of the International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals, Nagoya, August 22-25, 1993, Eds. Tadashi Hattori, Tatsuaki Yashima, Kodansha, Tokyo, Book Series: Studies in Surface Science and Catalysis, Advisory Eds. Bernard Delmon, John T. Yates, Vol. 83, Elsevier Science, Amsterdam 1994, pp. 179-185. 

DOI: 10.1016/S0167-2991(08)63256-5

 

85.     Stanisław Kowalak, Monika Miluśka, Andrzej B. Więckowski, Janina Goslar

            ESR Study on Ultramarine Based on Synthetic Zeolites

Molecular Physics Reports, 1994, 5, 221-224.

 

86.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka

Pyridine Extraction of Macerals and Changes in Their Populations of Paramagnetic Centers

Molecular Physics Reports, 1994, 5, 245-250.

 

87.     Andrzej B. Więckowski

            Różniczkowanie numeryczne z wygładzaniem (in Polish)

            (Numerical differentiation with smoothing)

Pro Dialog, 1994, 2, 57-71.

http://www.cs.put.poznan.pl/amarciniak/PD-streszczenia/pd-2-04.pdf

 

88.     Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa

Oznaczanie centrów paramagnetycznych w węglu kamiennym i jego składnikach petrograficznych metodą elektronowego rezonansu spinowego

(Determination of paramagnetic centers in bituminous coal and its petrographic constituents with the use of Electron Spin Resonance method)

            (in Polish, summary in English)

International Seminar Meeting „Environmental Issues in Coal Geology and Petrology”, Proceedings, Ed. Krystian Probierz, Gliwice, 27-28.10.1994, Institute of Applied Geology, Faculty of Mining and Geology, Silesian Technical University, Gliwice 1994, pp. 87-91, 98.

 

89.     Andrzej B. Więckowski

Schutz der Oder vor phenolhaltigen Abwässern. Zur Geschichte des Problems (in German)

(Preservation of the River Oder against phenolic sewage. On the history of the problem)

            in Das Internationale Humboldtianer-Kolloquium

„Die Möglichkeiten und Perspektiven der West-Ost Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft mit dem Schwerpunkt auf der Umwelt und Gesundheit”, Humboldt-Club in der Slowakischen Republik, Bratislava, 21-25.9.1994, Ed. Rudolf Demovič, Alojz Habovštiak, Ondrej Sýkora, R & D print vydavatel’stvo vedeckej a odbornej literatúry, Bratislava 1994, pp. 163-165.

 

90.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski

Zmiany w układzie centrów paramagnetycznych inertynitu w wyniku rozkładu termicznego (in Polish)

(Changes in the system of paramagnetic centers in inertinite caused by thermal decomposition)

in “Report – Institute of Nuclear Physics”, Proceedings of the XXVIIth Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications (Materiały XXVII Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań), Cracow, 1-2.12.1994, Ed. Jacek Hennel, Report No. 1695/PL, Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Cracow 1995, pp. 249-252.

 

91.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Barbara Trzebicka

Numerical Analysis of EPR Spectra of Coal, Macerals and Extraction Products

Radiation Physics and Chemistry (Electron Spin Resonance of Radicals and Metal Complexes), 1995, 45 (6), 899-908.

DOI: 10.1016/0969-806X(94)E0044-J

 

92.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski

            E.p.r. studies of thermal decomposition of vitrinite

            Fuel, 1995, 74 (11), 1654-1657.

DOI: 10.1016/0016-2361(95)00138-U

 

93.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski

            Wpływ mocy mikrofalowej na widma EPR frakcji węglowych (in Polish)

            (Influence of microwave power on the EPR spectra of coal fractions)

in “Report – Institute of Nuclear Physics”, Proceedings of the XXVIIIth Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications (Materiały XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań), Cracow, 4-5.12.1995, Ed. Jacek Hennel, Report No. 1717/PL, Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Cracow 1996, pp. 203-206.

 

94.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski

            E.p.r. studies of thermal decomposition of exinite and inertinite

            Fuel, 1996, 75 (10), 1181-1185.

DOI: 10.1016/0016-2361(96)00076-2

 

95.     Arkadiusz Henryk Piekara, Andrzej B. Więckowski

Temperature Dependence of the Spontaneous Polarization in Rochelle Salt and Thiourea

Physica Status Solidi (b), Basic Research, 1996, 197 (1), 259-263.

DOI: 10.1002/pssb.2221970133

 

96.     Barbara Marciniec, Beata Szukowska, Andrzej B. Więckowski

Thermal decomposition of menadiole sodium sulphate in the solid state

Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 1996, 53 (4), 263-268.

 

97.     Andrzej B. Więckowski

            Max von Laue w Poznaniu (in Polish, abstract in English)

            (Max von Laue in Poznań)

Postępy Fizyki, 1996, 47 (5), 447-452.

 

98.     Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski

Zmiany koncentracji centrów paramagnetycznych w składnikach petrograficznych węgla kamiennego podczas rozkładu termicznego

(Variations of the Concentration of Paramagnetic Centers in the Petrographic Constituents of Bituminous Coal during Thermal Decomposition)

            (in Polish, summary in English)

in II-nd Scientific Conference „Environmental Issues in Coal Geology and Petrology”, Gliwice, 28-29.11.1996, Proceedings, Ed. Krystian Probierz, Silesian Technical University, Gliwice 1996, pp. 115-118, 139.

 

99.     Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, Anna Dzierżęga-Lęcznar

Badania EPR zmian w układzie centrów paramagnetycznych węgla podczas rozkładu termicznego (in Polish)

(EPR studies of changes in the system of paramagnetic centers of coal during thermal decomposition)

in “Proceedings of the XXIXth Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications” (“Materiały XXIX Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań”), Cracow, 2-3.12.1996, Ed. Jacek Hennel, Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Cracow 1997, pp. 369-372.

 

100.  Stanisław Kowalak, Zofia Stuglik, Małgorzata Stróżyk, Andrzej B. Więckowski

Generation of Sulfur Radicals in Zeolites by Means of Ionizing Radiation

in “Annual Report 1996”, Radiation Chemistry and Physics, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw 1997, p. 28.

 

101.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, Anna Dzierżęga-Lęcznar

E.p.r. studies of interactions between paramagnetic centres of exinite, vitrinite and inertinite during thermal decomposition

            Fuel, 1997, 76 (1), 79-83.

DOI: 10.1016/S0016-2361(96)00165-2

 

102.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Mieczysław Kozłowski, Helena Wachowska

Multicomponent structure of the EPR spectra of bituminous coal modified in the potassium-liquid ammonia system

Nukleonika. The International Journal of Nuclear Research, 1997, 42 (2), 447-456.

http://www.ichtj.waw.pl/nukleonika/www/back/abstract/vol42_1997/v42n2p447.htm

 

103.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski

            EPR studies of thermal decomposition of coal samples

Nukleonika. The International Journal of Nuclear Research, 1997, 42 (2), 457-464.

http://www.ichtj.waw.pl/nukleonika/www/back/abstract/vol42_1997/v42n2p457.htm

 

104.  Andrzej B. Więckowski

            Numerical methods in resonance line shape analysis

Nukleonika. The International Journal of Nuclear Research,1997, 42 (2), 589-594.

http://www.ichtj.waw.pl/nukleonika/www/back/abstract/vol42_1997/v42n2p589.htm

 

105.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski

EPR studies of changes in paramagnetic centres system of reductively alkylated bituminous coal

in „Proceedings of the 9th International Conference on Coal Science, ICCS ’97”, Essen, Germany, September 7-12, 1997, edited by Alois Ziegler, Karl Heinrich van Heek, Jürgen Klein, Wolfgang Wanzl, DGMK Tagungsberichte 9702, Volume I, P & W Druck und Verlag GmbH, Essen 1997, pp. 131-134.

 

106.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski

Evolution of paramagnetic centres during thermal decomposition of coal and macerals

in „Proceedings of the 9th International Conference on Coal Science, ICCS ’97”, Essen, Germany, September 7-12, 1997, edited by Alois Ziegler, Karl Heinrich van Heek, Jürgen Klein, Wolfgang Wanzl, DGMK Tagungsberichte 9703, Volume II, P & W Druck und Verlag GmbH, Essen 1997, pp. 657-660.

 

107.  Andrzej B. Więckowski, Grzegorz.P. Słowik, Jan A. Gąsiorek, Paweł Gąsiorek, Florian Domka, Anna Perkowska

EPR study and structural aspects of ferredoxins obtained from Thiobacillus ferrooxidans

in „Proceedings of the 9th International Conference on Coal Science, ICCS ’97”, Essen, Germany, September 7-12, 1997, edited by Alois Ziegler, Karl Heinrich van Heek, Jürgen Klein, Wolfgang Wanzl, DGMK Tagungsberichte 9704, Volume III, P & W Druck und Verlag GmbH, Essen 1997, pp. 1655-1658.

 

108.  Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski, Donalita Dudko

Heterogeneous Wacker catalysts containing heteropoly compounds studied by EPR

Molecular Physics Reports, 1997, 18-19, 61-66.

 

109.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski

Zmiany koncentracji centrów paramagnetycznych w składnikach petrograficznych węgla kamiennego podczas rozkładu termicznego

(Variations of the Concentration of Paramagnetic Centres in the Petrographic Constituents of Bituminous Coal During Thermal Decomposition)

            (in Polish, summary and abstract in English)

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr kol. 1371, Seria: Górnictwo, z. 235, Gliwice 1997, pp. 205-222.

 

110.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski

Comparative e.p.r. analysis of interactions between macerals and atmospheric oxygen

            Fuel, 1997, 76 (12), 1173-1177.

DOI: 10.1016/S0016-2361(97)00102-6

 

111.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski, Grzegorz Nassalski

Electron Paramagnetic Resonance Studies of Coal Macerals. Influence of Microwave Frequency and Thermal Decomposition

            Erdöl Erdgas Kohle, 1998, 114 (1), 37-40.

 

112.  Andrzej B. Więckowski, Grzegorz Spichał

            Wybrane zagadnienia teorii liczb w fizyce (in Polish, abstract in English)

            (Selected problems of number theory in physics)

Postępy Fizyki, 1998, 49 (2), 93-102.

 

113.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski, Wanda Wojtowicz, Grzegorz Słowik

            Paramagnetic Centres in Exinite, Vitrinite and Inertinite

in „Magnetic Resonance and Related Phenomena”, Extended Abstracts – Proceedings of the Joint 29th AMPERE-13th ISMAR International Conference, Berlin, August 2-7, 1998, Eds. Dieter Ziessow, Wolfgang Lubitz, Friedhelm Lendzian, Technische Universität Berlin 1998, Volume II, P25 – EPR in Material Science, pp. 1063-1064.

 

114.  Andrzej B. Więckowski, Wanda Wojtowicz

Study of the Anisotropy of EPR Spectra in Vanadyl VO2+ Doped Guanidinium Aluminium Sulphate Hexahydrate (GASH) Single Crystal

in „Magnetic Resonance and Related Phenomena”, Extended Abstracts – Proceedings of the Joint 29th AMPERE–13th ISMAR International Conference, Berlin, August 2-7, 1998, Eds. Dieter Ziessow, Wolfgang Lubitz, Friedhelm Lendzian, Technische Universität Berlin 1998, Volume II, P29 – Transition Metal Complexes, pp. 1196-1197.

 

115.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski

E.P.R. Analysis of Coal Macerals

Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 216th ACS National Meeting, Boston, MA, August 23-27, 1998, Book of Abstracts, Part 1, Division of Fuel Chemistry, Program Chairperson: Parviz Rahimi, Microscopic Studies of Coal and Carbon, FUEL –082, American Chemical Society, Washington, DC, 1998.

 

116.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski

EPR Analysis of Coal Macerals

Preprints of Symposia, Division of Fuel Chemistry, American Chemical Society, 216th ACS National Meeting, Boston, MA, August 22-27, 1998, Program Co-Chairs: Parviz Rahimi, Mohammad Fatemi, Microscopic Studies of Coal and Carbon, Organizers: Ilham Demir, Anthony A. Lizzio, 1998, 43 (4), 909-912.

 

117.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski

E.p.r. searches of correlations between paramagnetic centre behaviour and chemical structure of reductively alkylated flame coal

            Fuel, 1998, 77 (14), 1561-1567.

DOI: 10.1016/S0016-2361(98)00099-4

 

118.  Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Marek Lewandowski, Wanda Wojtowicz, Grzegorz Słowik

            Paramagnetic Centres in Exinite, Vitrinite and Inertinite

Applied Magnetic Resonance, 1998, 15 (3-4), 489-501.

DOI: 10.1007/BF03162031

 

119.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Mieczysław Kozłowski, Helena Wachowska

Numerical Analysis of the Lineshape of EPR Spectra of Bituminous Coal Modified in Potassium-Liquid Ammonia System

Erdöl Erdgas Kohle, 1999, 115 (6), 311-313.

 

120.  Andrzej B. Więckowski, Grzegorz P. Słowik, Jan A. Gąsiorek, Paweł Gąsiorek, Florian Domka, Anna Perkowska

EPR study and structural aspects of ferredoxins obtained from Thiobacillus ferrooxidans

Applied Microbiology and Biotechnology, 1999, 52 (1), 96-98.

DOI: 10.1007/s002530051493

 

121.  Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Marek Lewandowski

Application of EPR spectroscopy to the characterization of magnetic interactions in thermally decomposed coal

Magnetic Resonance in Chemistry, 1999, 37 (12), 871-877.

DOI: 10.1002/(SICI)1097-458X(199912)37:12<871::AID-MRC566>3.0.CO;2-8

 

122.  Andrzej B. Więckowski, Wanda Wojtowicz, Joanna Śliwa-Nieściór

            Temperature dependence of the EPR linewidth of ultramarine blue

Magnetic Resonance in Chemistry (Magnetic Resonance of Porous Materials), 1999, 37 (13-Special Issue), S150-S153.

DOI: 10.1002/(SICI)1097-458X(199912)37:13<S150::AID-MRC577>3.0.CO;2-V

 

123.  Andrzej B. Więckowski

Childhood of Max von Laue in Poznań (1887-1891)

in: 37th IUPAC Congress "Frontiers in Chemistry: Molecular Basis of Live Sciences" and 27th GDCh General Meeting, Berlin, August 14-19, 1999, Abstracts, Part 2: Posters, History, Poster number: HIS-2-001, Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., Frankfurt am Main 1999, p. 900.

 

124.  Andrzej B. Więckowski

            Thermally Excited Multiplet States in Macerals Separated from Bituminous Coal

in: 37th IUPAC Congress "Frontiers in Chemistry: Molecular Basis of Live Sciences" and 27th GDCh General Meeting, Berlin, August 14-19, 1999, Abstracts, Part 2: Posters, Solid State Chemistry, Poster number: SOL-2-019, Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., Frankfurt am Main 1999, p. 930.

 

125.  Andrzej B. Więckowski

            Electron Paramagnetic Resonance Studies of Thermally Decomposed Macerals

in: 37th IUPAC Congress "Frontiers in Chemistry: Molecular Basis of Live Sciences" and 27th GDCh General Meeting, Berlin, August 14-19, 1999, Abstracts, Part 2: Posters, Solid State Chemistry, Poster number: SOL-2-020, Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., Frankfurt am Main 1999, p. 931.

 

126.  Andrzej B. Więckowski, Zofia Stuglik, Małgorzata Stróżyk, Stanisław Kowalak

            Generation of Sulfur Radicals in Zeolites by Means of Ionization Radiation

Molecular Physics Reports, 2000, 28, 25-29.

 

127.  Alina Krawczyk, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, Ryszard Fiedorow

            ESR Studies of Fluorinated Carbon

Molecular Physics Reports, 2000, 28, 69-73.

 

128. Krystyna Nowińska, Andrzej B. Więckowski, Donalita Dudko, Danuta Szuba

            ESR Spectra of Lacunary Heteropolycompounds Modified with Mn(II) Ions

Molecular Physics Reports, 2000, 28, 74-78.

 

129. Anna Basińska, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, Florian Domka

            EPR Spectra of Modified Iron Oxides

Reaction Kinetics and Catalysis Letters (RKCL3552), 2000, 69 (1), 47-54.

DOI: 10.1023/A:1005636608094

 

130. Andrzej B. Więckowski, Wanda Wojtowicz, Barbara Pilawa

EPR characteristics of petrographically complex coal samples from durain and clarain

Fuel, 2000, 79 (9), 1137-1141.

DOI: 10.1016/S0016-2361(99)00233-1

 

131. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Longina Świątkowska, Wanda Wojtowicz, Grzegorz P. Słowik, Marek Lewandowski

Thermally Excited Multiplet States in Macerals Separated from Bituminous Coal

Journal of Magnetic Resonance, 2000, 145 (1), 62-72.

DOI: 10.1006/jmre.2000.2044

 

132. Andrzej B. Więckowski

            Thermally Excited Multiplet States in Coal Macerals

Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Chemistry, 2000, 48 (4), 385-395.

 

133. Andrzej B. Więckowski

            EPR Study of Thermally Decomposed Coal and Macerals

in “AMPERE 2000 Proceedings, 30th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena”, Edited by Assis Farinha Martins, A. Gabriel Feio, José G. Moura, Lisbon, Portugal, 23-28 July 2000, Chapter 3, EPR in Solid State and Material Science, CD Version, FCT-UNL 2001, pp. 311-314.

 

134. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa, Wanda Wojtowicz, Grzegorz P. Słowik, Helena Wachowska

            Thermally excited multiplet states in flame coal

Fuel, 2001, 80 (3), 451-453. 

DOI: 10.1016/S0016-2361(00)00115-0

 

135. Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa

            Groups of Paramagnetic Centers in Coals and Macerals

Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science “Exploring the Horizons of Coal”, September 30 - October 5, 2001, San Francisco, CA, CD Version, \PDF\Papers\ICCS-PAPER188.pdf.

 

136. Andrzej B. Więckowski

            Paramagnetic Centers in Thermally Decomposed Coal and Macerals

Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science “Exploring the Horizons of Coal”, September 30 - October 5, 2001, San Francisco, CA, CD Version, \PDF\Papers\ICCS-PAPER189.pdf.

 

137. Andrzej B. Więckowski

Properties of Paramagnetic Centres in Thermally Decomposed Exinite, Vitrinite and Inertinite

Molecular Physics Reports, 2001, 34 (2), 72-74.

 

138. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska

            EPR Studies of Demineralized and Oxidized Coal

Molecular Physics Reports, 2001, 34 (2), 122-126.

 

139. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski

            Microwave Saturation of EPR Spectra of Reductively Butylated Flame Coal

Molecular Physics Reports, 2001, 34 (2), 127-132.

 

140. Grzegorz P. Słowik, Andrzej B. Więckowski

            Microwave Saturation of EPR Spectra of Vitrinite

Molecular Physics Reports, 2001, 34 (2), 146-149.

 

141. Aneta Szalaty-Bujakowska, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski, Ryszard Fiedorow

            EPR Study of Yttria–Zirconia–Titania Systems

Molecular Physics Reports, 2001, 34 (2), 157-160.

 

142. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska

            Influence of oxidation on paramagnetic centers of coal

            Karbo, 2001, 46 (11), 382-385.

 

143. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski

            EPR studies of thermally decomposed macerals

            Karbo, 2002, 47 (5), 140-142.

 

144. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska

Oxidation of demineralized coal and coal free of pyrite examined by EPR spectroscopy

Fuel, 2002, 81 (15), 1925-1931.

DOI: 10.1016/S0016-2361(02)00131-X

 

145. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski

Effect of Reduction and Butylation on Coal: Application of Microwave Saturation of Two-Component EPR Spectra

Applied Magnetic Resonance, 2003, 24 (1), 73-83.

DOI: 10.1007/BF03166679

 

146. Wanda Wojtowicz, Alina Krawczyk, Andrzej B. Więckowski, Ryszard Fiedorow

EPR Study of Coke Formed on Alumina

Applied Magnetic Resonance, 2003, 24 (3-4), 343-349.

DOI: 10.1007/BF03166935

 

147. Grzegorz P. Słowik, Andrzej B. Więckowski

Influence of Microwave Power on EPR Spectra of Coal Macerals

Applied Magnetic Resonance, 2003, 24 (3-4), 437-445.

DOI: 10.1007/BF03166947

 

148. Lidia Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski, Barbara Pilawa

Microwave Saturation of EPR Spectra of Thermally Decomposed Vitrinite

Karbo, 2003, 48 (4), 232-235.

 

149. Lidia Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski

Influence of thermal decomposition on paramagnetic centres in vitrinite

Fuel Processing Technology, 2004, 85 (14), 1585-1593.

DOI: 10.1016/j.fuproc.2003.12.002

 

150. Grzegorz P. Słowik, Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski

EPR Evidence for Thermally Excited Triplet States in Exinite, Vitrinite and Inertinite Separated from Bituminous Coal

Acta Physica Polonica A, 2005, 108 (1), 171-176.

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/108/a108z122.pdf

 

151. Wanda Wojtowicz, Andrzej B. Więckowski

EPR Study of Ammonium Nitrate Doped with Copper(II) Ions

Acta Physica Polonica A, 2005, 108 (2), 395-401.

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/108/a108z222.pdf

 

152. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska

Multi-Component EPR Spectra of Coals with Different Carbon Content

Acta Physica Polonica A, 2005, 108 (2), 403-407.

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/108/a108z223.pdf

 

153. Andrzej B. Więckowski

Poznańskie dzieciństwo Maxa von Laue, laureata Nagrody Nobla (in Polish)

(Poznań childhood of Max von Laue, the Nobel Prize winner)

Kronika Wielkopolski (Poznań), 2005, (3/115), 32-36.

 

154. Andrzej B. Więckowski, Lidia Kozdrowska, Joanna Grudzińska

Two-component EPR spectra of brown coal

Karbo, 2005, 50 (4), 233-237.

 

155. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Robert Pietrzak, Helena Wachowska

Microwave saturation of EPR spectra of oxidised coal

Central European Journal of Chemistry, 2007, 5 (1), 330-340.

DOI: 10.2478/s11532-006-0056-7

 

156. Stanisław Kowalak, Aldona Jankowska, Sebastian Zeidler, Andrzej B. Więckowski

Sulfur radicals embedded in various cages of ultramarine analogs prepared from zeolites

Journal of Solid State Chemistry, 2007, 180 (3), 1119-1124.

DOI: 10.1016/j.jssc.2007.01.004

 

157. Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski

Groups of paramagnetic centres in coal samples with different carbon contents

Research on Chemical Intermediates, 2007, 33 (8-9), 825-839.

DOI: 10.1163/156856707782169336

 

158. Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok

Influence of Copper(II) Ions on Radicals in DOPA-Melanin

Applied Magnetic Resonance, 2009, 36 (1), 81-88.

DOI: 10.1007/s00723-009-0001-y  

 

159. Lidia Najder-Kozdrowska, Rimma I. Samoilova, Reinhard Kappl, Jürgen Hüttermann, Andrzej B. Więckowski

Paramagnetic Centres in Oxidised Coal

Acta Physica Polonica A, 2010, 118 (3), 475-479.

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/118/a118z3p15.pdf

 

160. Grzegorz P. Słowik, Andrzej B. Więckowski

Paramagnetic Centres in Coal Macerals

Acta Physica Polonica A, 2010, 118 (3), 507-510.

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/118/a118z3p15.pdf

 

161. Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Andrzej B. Więckowski, Longina Świątkowska, Dorota Wrześniok, Wanda Wojtowicz

Triplet States in DOPA-Melanin and in Its Complexes with Kanamycin and Copper Cu(II) Ions

Acta Physica Polonica A, 2010, 118 (4), 613-618.

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/118/a118z4p15.pdf

 

162. Lidia Najder-Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski

Coordinate Systems for Determining the Electron Spin Resonance (ESR) Lineshape

Current Topics in Biophysics online, 2010, 33 (suppl A), 157-161.

http://www.staff.amu.edu.pl/~ctbo/issue33supA/v33supA_157.pdf

 

163. Aldona Krupska, Lucyna Słomińska, Leszek Jarosławski, Roman Zielonka, Andrzej B. Więckowski

Wpływ parametrów wygrzewania i ciśnienia na generowanie rodników w skrobi ziemniaczanej (in Polish, summary in English)

(Influence of Heating Parameters and High Pressure on Generation of Radicals in Potato Starch)

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Ziemniak jako czynnik środowiska rolniczego i surowiec żywnościowy” (Advances of Agricultural Sciences, Problem Issues: „Consumptive and Industrial Potato and Its Processing. Potato as the Factor of Agricultural Environment and Food Raw Material”), Warszawa (Warsaw) 2010, 557, 359-370.

http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl/images/stories/Zeszyty/2010/557/32_Wpyw_parametrw_wygrzewania_i_cinienia_na_generowanie_rodnikw.pdf

 

164. Lidia Najder-Kozdrowska, Andrzej B. Więckowski

Linear Anamorphosis of the Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Lineshape of Ultramarine Blue

in “Ethics and Humanism in European Science, Environment and Culture”, Editors: Marian Jaskuła, Bogusław Buszewski, Andrzej Sękowski & Zbigniew Zagórski, Humboldt-Kolleg “Humanism in European Science and Culture”, Lublin, 7-9 May, 2009, Publications of the Societas Humboldtiana Polonorum, Vol.16, Kraków – Lublin – Toruń 2011, pp. 321-325.

 

165. Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, Andrzej B. Więckowski

Electron paramagnetic resonance (EPR) study of DOPA-melanin complexes with kanamycin and copper(II) ions

Spectroscopy – Biomedical Applications – An International Journal, 2011, 25 (3-4), 197-205.

DOI: 10.3233/SPE-2011-0504

 

166. Aldona Krupska, Andrzej B. Więckowski, Lucyna Słomińska, Leszek Jarosławski, Roman Zielonka

Influence of heating time and pressure treatment of potato starch on the generation of radicals: EPR studies

Carbohydrate Polymers, 2012, 89 (1), 54-60.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2012.02.037

 

167. Andrzej B. Więckowski

Poszukiwanie śladów dzieciństwa Maxa von Laue w Poznaniu w latach szkolnych 1887–1891 (in Polish)

(Search for traces of the childhood of Max von Laue in Poznań in the school years 1887–1891)

in 54 Konwersatorium Krystalograficzne (Polish Crystallographic Meeting), V Sesja Naukowa i Warsztaty PTK, Wrocław, 5–7 VII 2012, Program, Streszczenia komunikatów, Lista uczestników i autorów prac, Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, PCS Scientific Session, S–1, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław 2012, pp. 291-292.

 

168. Lidia Najder-Kozdrowska, Barbara Pilawa, Andrzej B. Więckowski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok

Influence of Microwave Power on EPR Signal of Melanin Radical and Copper(II) Ions in DOPA-Melanin Complexes

Acta Physica Polonica A, 2013, 124 (1), 112-114.

DOI: 10.12693/APhysPolA.124.112

 

169. Grzegorz P. Słowik, Andrzej B. Więckowski

Wyznaczenie udziału centrów paramagnetycznych nie spełniających prawa Curie w macerałach metodą pomiaru dwutemperaturowego (in Polish)

(Calculation of the fraction of paramagnetic centres not fulfilling the Curie law in macerals by the two-temperature measurement method)

III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków, 23-25 czerwca 2014, Materiały Forum, pp. 42-44.

http://www.uj.edu.pl/documents/41638/54ed132e-2a29-4822-b6c2-01253ad8ac66

 

170. Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, Maria Ziółek

Copper and Manganese Mixed Oxides in Zeolites: Study of EMR Spectra

III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków, 23-25 czerwca 2014, Materiały Forum, pp. 63-67.

http://www.uj.edu.pl/documents/41638/54ed132e-2a29-4822-b6c2-01253ad8ac66

 

171. Andrzej B. Więckowski

Max von Laue (1879-1960) (in Polish, summary in English)

Nauka, 2014, (2), 151-170.

http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/59/661

 

172. Andrzej B. Więckowski

Gedenkfeier zu Ehren Max von Laues (in German)

(Commemoration in honor of Max von Laue)

Nachrichten aus der Chemie, 2014, 62 (11), 1116. 

DOI: 10.1002/nadc.201490392

 

173. Andrzej B. Więckowski

History of Societas Humboldtiana Polonorum (in German and in Polish)

in „A secure world. Understanding – trust – responsibility”, Editors: Waldemar Pfeiffer, Tomasz Sterzyński, Wojciech Dajczak, CD supplement “History of Societas Humboldtiana Polonorum” by Andrzej B. Więckowski, Publications of the Societas Humboldtiana Polonorum, Volume 20, Poznań 2015.

http://www.humboldt.org.pl/de/geschichte.html

 

174. Krzysztof Tadyszak, Maria Aldona Augustyniak-Jabłokow, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Roman Strzelczyk, Bartłomiej Andrzejewski

Origin of electron paramagnetic resonance signal in anthracite

Carbon, 2015, 94, 53-59.  

DOI: 10.1016/j.carbon.2015.06.057

 

175. Grzegorz P. Słowik, Andrzej B. Więckowski

Determination of the fraction of paramagnetic centers not-fulfilling the Curie law in coal macerals by the two-temperature EPR measurement method

Nukleonika. The International Journal of Nuclear Research, 2015, 60 (3, Part I), 389-393.

DOI: 10.1515/nuka-2015-0069

 

176. Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova

Copper-manganese-zinc spinels in zeolites: study of EMR spectra

Nukleonika. The International Journal of Nuclear Research, 2015, 60 (3, Part I), 423-428.

DOI: 10.1515/nuka-2015-0075

 

177. Barbara Pilawa, Helena Wachowska, Mieczysław Kozłowski, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska

Groups of Paramagnetic Centres in Reduced and Methylated Low Rank Coal

Acta Physica Polonica A, 2015, 128 (3), 264-267.

DOI: 10.12693/APhysPolA.128.264

 

178. Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Paulina Rechnia, Anna Malaika, Beata Krzyżyńska, Mieczysław Kozłowski

EPR Characteristics of Activated Carbon for Hydrogen Production by the Thermo-Catalytic Decomposition of Methane

Acta Physica Polonica A, 2016, 130 (3), 701-704.

DOI: 10.12693/APhysPolA.130.701

 

179. Andrzej B. Więckowski 

Doktor Heinrich Pfeiffer – przyjaciel polskich naukowców (in Polish, abstract in English)

(Dr. Heinrich Pfeiffer – a friend of the Polish scientists)

Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, (194), 44-51.

http://www.almamater.uj.edu.pl/documents/2910359/135830138/Alma_Mater_194/04ffc0f6-7258-45b7-bdcc-a19616fa8863

 

180. Piotr Decyk, Andrzej B. Więckowski, Lidia Najder-Kozdrowska, Iveta Bilkova, Maria Ziółek

EPR Study of Dealuminated HY Zeolite and Silica Containing Cu-Mn-Zn Spinels: The Effect of Support

Acta Physica Polonica A, 2017, 132 (1), 38-43.

DOI: 10.12693/APhysPolA.132.38

 

181. Andrzej B. Więckowski, Grzegorz P. Słowik

Application of the Two-Temperature EPR Measurement Method to Carbonaceous Solids

in “Frontiers in Magnetic Resonance, (Volume 1), Electron Paramagnetic Resonance in Modern Carbon-Based Nanomaterials”, Dariya Savchenko and Abdel Hadi Kassiba (Eds), Bentham Science Publishers, Sharjah, UAE, 2018, eBook, Chapter 8, pp. 169-181.

DOI: 10.2174/97816810869341180101

 

182. Andrzej B. Więckowski

Periodic Table of Nuclides Based on the Nuclear Shell Model

Romanian Journal of Physics, 2019, 64 (5-6), 303 (19 pages).

http://www.nipne.ro/rjp/2019_64_5-6/RomJPhys.64.303.pdf