prof. dr hab. Andrzej DrzewińskiTematyka badawcza


Moje badania dotyczą podstaw zjawisk transportowych w bezwodnych protonowych przewodnikach w kontekscie projektowania materiałów do budowy membran wymiany protonów pracujących w zakresie temperatur 100-300 C. Celem jest stworzenie numerycznego modelu (opartego o algorytm Kinetycznego Monte Carlo), który będzie w stanie odtwarzac i przewidywac - zarówno jakosciowo, jak i ilosciowo - zjawiska dotyczące przewodnictwa protonowego w kwasach stałych oraz związkach z pierscieniami heterocyklicznymi. Inny nurt moich badań to modelowanie za pomocą procesów stochastycznych dynamiki polimerów w zelu oraz cieczy. Badania te zostały zainspirowane dwoma zjawiskami fizycznymi, często rozważanymi w naukach biologicznych: elektroforezą oraz translokacją. Interesuje sie takze zachowaniem tzw. magnetyków molekularnych, czyli niskowymiarowych układów magnetycznych, które w niskich temperaturach cechuje niezwykle długi czas relaksacji. Dzięki temu stanowią one bardzo wdzięczny materiał do budowy potencjalnych nosników magnetycznych o bardzo dużej gęstosci zapisu, a zarazem o małych rozmiarach. Inny wątek moich badań to modelowanie układów typu ciecz-gaz w kontakcie ze sciankami. W szczególnosci interesują mnie własnosci krytyczne mieszanin podwójnych w obecnosci zawiesin koloidalnych, a takze błon biologicznych w obecnosci inkluzji białkowych. Moimi podstawowymi narzędziami badawczym są metody numeryczne: DMRG (density-matrix renormalization group method) - takze w formalizmie Matrix Product States - oraz Monte Carlo.


CURRICULUM VITAE

SPIS PUBLIKACJI

TWÓRCZOŚĆ (Wikipedia)

TWÓRCZOSĆ (Biblioteka Fantastyki)