Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności Ekofizyka na kierunku Fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


biuro projektu
logo EFS i UE