Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności Ekofizyka na kierunku Fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs na stypendium dla doktoranta Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
- 3 edycja

Dokumenty do pobrania:

logo EFS i UE