Trzy specjalności
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Ogólna charakterystyka studiów

Studia na kierunku Fizyka prowadzone są na wszystkich trzech stopniach

   Studia I stopnia, stacjonarne, trzyletnie kończące się uzyskaniem  tytułu licencjata.

Specjalności: 

      Fizyka ogólna
      Fizyka komputerowa
      Astrofizyka komputerowa

   Studia II stopnia, stacjonarne, dwuletnie kończące się uzyskaniem  tytułu magistra.

Specjalności:

      Fizyka komputerowa
      Fizyka medyczna
      Fizyka teoretyczna

   Studia III stopnia, stacjonarne, kończące się uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauki fizyczne, w dyscyplinie fizyka lub astronomia. Od 1.10.2019 studia doktoranckie w dyscyplinie nauki fizyczne prowadzone są w Szkole Doktorskiej, Nauk Ścisłych i Technicznych

   Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę Instytutu Fizyki i Instytutu Astronomii prowadzącą badania naukowe na wysokim, międzynarodowym poziomie. Poziom badań oraz aktywna kadra zaangażowana w proces dydaktyczna sprawiła, że w rankingu Uczelni Akademickich oraz poszczególnych kierunków studiów opracowywanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" kierunek fizyka zajął w swojej grupie 8. miejsce w 2017 roku, 7. miejsce w 2018 roku, zaś w roku 2019 wysokie 3. miejsce pośród 15. wydziałów..

   Prace licencjackie i magisterskie najczęściej związane są z badaniami prowadzonymi w obu instytutach. Tutaj znajdziesz informacje o badaniach w instytucie astronomii a tutaj w instytucie fizyki.

   Niektóre z tych badań prowadzone są we współpracy z ośrodkami zagranicznymi (Londyn, Ateny, Monachium, Bonn, Stuttgart, Lwów, Kijów, Ołomuniec, Lejda, Barcelona ale również bardziej egzotyczne jak Msida na Malcie czy Pune w Indiach). Wyniki zawarte w pracach magisterskich a czasami również licencjackich niejednokrotnie są publikowane w czasopismach naukowych.

   Część studiów można również odbyć w innym ośrodku krajowym (program MOST) lub zagranicznym (ERASMUS+). Pobyt zagraniczny może trwać nawet do roku. Tutaj znajdziesz relacje i zdjęcia naszych studentów z ich wyjazdów. Również do nas przyjeżdżają studenci zagraniczni na semestr, rok a nawet na całe studia. W tym roku akademickim gościmy Niemca, Hiszpanów, Ukraińców i Wietnamczyków.

Dalsze informacje znajdziesz w pakietach informacyjnych kierunku FIZYKA: tutaj dla I stopnia a tutaj dla II stopnia. Jeśli zastanawiasz się nad studiami doktoranckim u nas kliknij tutaj.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński