Astrofizyka komputerowa
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Astrofizyka komputerowa

Podczas nauki studenci poznają w atrakcyjny sposób nowoczesne techniki informatyczne poprzez studiowanie procesów fizycznych zachodzących we Wszechświecie. W tym sensie proponowany program odbiega zasadniczo od typowych studiów astronomicznych. W programie przedmiotów specjalistycznych nacisk jest położony na symulacje komputerowe procesów astrofizycznych (w tym generowanie danych syntetycznych) oraz analizę syntetycznych i obserwacyjnych danych cyfrowych. Najlepsi absolwenci będą mieli szansę podjęcia magisterskich studiów drugiego stop-nia w zakresie astrofizyki komputerowej (lub na dowolnie innym ścisłym kierunku).oraz doktoranckich studiów trzeciego stopnia prowadzących do uzyskania stopnia doktora. Jednak znakomita większość absolwentów będzie mogła znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach, w których masowo przetwarza się i analizuje dane cyfrowe (przemysł, telekomunikacja, bankowość, medycyna, itp.). Nasi absolwenci nie tylko swobodnie posługują się technikami komputerowymi, ale posiadają również umiejętności w zakresie programowania (w tym również systemowego), obsługi sieci komputerowych, a przede wszystkim przetwarzania oraz wszechstronnej analizy danych cyfrowych. Ogólna edukacja naukowa w dziedzinie fizyki, astronomii i astrofizyki, świadcząca o szerokich horyzontach myślowych oraz umiejętnościach niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych problemów, powinna być atutem na rynku pracy nowoczesnych technologii. Mimo, że nasi absolwenci nie będą mieli oficjalnego wykształcenia w dziedzinie informatyki, ich umiejętności informatyczne na pewno okażą się atrakcyjne na rynku pracy.

Tutaj dowiesz się więcej czym jest astrofizyka komputerowa, jakie rozwija umiejętności oraz dlaczego specjaliści z zakresu astrofizyki komputerowej są poszukiwani i cenieni na rynku pracy.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński