Astrofizyka komputerowa
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Perspektywy pracy

   Absolwent kierunku fizyka jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego może również pracować w szkolnictwie.
   Po specjalnościach – fizyka komputerowa oraz astrofizyka komputerowa absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach z dużą infrastrukturą sieci komputerowej, w których masowo przetwarza się i analizuje dane cyfrowe (przemysł, telekomunikacja, bankowość, medycyna).
   Po specjalności fizyka środowiska można dodatkowo znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Ponadto absolwenci kierunku fizyka uzyskują kwalifikacje umożliwiające różnorodny wybór kariery zawodowej. Specyfika studiów na tym kierunku powoduje, że absolwenci potrafią dostosować się do warunków dzisiejszego rynku pracy, radząc sobie w laboratorium badawczym lub przemysłowym, w firmie komputerowej czy w szkole. Często fizyków można spotkać w specjalistycznych miejscach pracy nie związanych z fizyką jak banki, duże jednostki administracji publicznej, firmy konsultingowe itp. co jest dodatkowym potwierdzeniem specyfiki kształcenia na kierunku fizyka rozwijającego umiejętność dokonania analizy, umiejętność redukowania złożonego problemu do istotnych jego składowych i znalezienia jego rozwiązania.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński