Trzy specjalności
Fizyka komputerowa
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Profil absolwenta

Absolwent pierwszego stopnia kierunku fizyka:

   jest przygotowany do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,
   ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z  fizyki,
   korzysta z z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych,
   jest przygotowany do pracy w szkolnictwie po odbyciu dodatkowego kursu pedagogicznego,
   ma ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
   jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto ma dodatkowe umiejętności związane z wybraną specjalnością:

Fizyka środowiska:

   zna nowoczesne techniki pomiarowe i laboratoryjne związane z ochroną środowiska,
   potrafi modelować matematycznie i symulować komputerowo zjawiska przyrodnicze,
   ma wiedzę dotyczącą fizyki atmosfery, zagadnień pozyskiwania, magazynowania energii, odnawialnych źródeł energii i zagadnień transportu i kontroli zanieczyszczeń oraz hałasu.

Fizyka i astrofizyka komputowa:

   potrafi programować w takich językach programowania jak C, C++, Java, Python
   tworzy profesjonalne serwisy internetowe oparte na bazach danych,
   modeluje i wykonuje symulacje komputerowe zjawisk fizycznych,
   przetwarza i analizuje dane
  jest zapoznany z systemami operacyjnymi, podstawami programowania obiektowego tworzeniem stron i serwisów internetowych zgodnych ze standardami W3C, grafiką komputerową, bazami danych, metodami numerycznymi, algorytmami i strukturami danych, programowaniem graficznych interfejsów użytkownika, programowaniem sieciowym.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński