Astrofizyka komputerowa
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Program studiów

Program studiów składa się z czterech rodzajów bloków zawierających: przedmioty podstawowe i kierunkowe (wspólne na danym stopniu dla wszystkich specjalności) oraz przedmiotów specjalnościowych zależnych od wybranej specjalności i bloku dyplomowego.  

Przykładowe przedmioty na pierwszym stopniu:

Podstawowe:

   wstęp do fizyki i matematyki wyższej (są to zajęcia wyrównawcze więc nie obawiaj się, że masz braki z matematyki lub fizyki),
   podstawy fizyki I (Mechanika), II (Termodynamika), III (Elektryczność i magnetyzm), IV (Optyka i fizyka współczesna),
   astronomia,
   analiza matematyczna.

Kierunkowe:

   pracownia fizyczna I,
   pracownia komputerowa II,
   mechanika klasyczna i relatywistyczna,
   podstawy fizyki kwantowej,
   elektrodynamika.

Specjalistyczne:

   Na fizyce środowiska:

   podstawy akustyki, ochrona przed hałasem
   fizyka i energetyka jądrowa
   promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie
   fizyka środowiska I - Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
   fizyka środowiska II - Gospodarka zasobami energetycznymi

   Na fizyce komputerowej:

   grafika komputerowa
   metody numeryczne
   programowanie obiektowe
   algorytmy i struktury danych
   język Python w obliczeniach numerycznych
   wstęp do symulacji komputerowych

   Na fizyce ogólnej:

   elementy fizyki atomowej i jądrowej
   wstęp do fizyki ciała stałego
   analiza danych pomiarowych
   pracownia fizyczna II
   pakiety symboliczne w zastosowaniach

 

Ponadto studenci odbywają praktyki zawodowe. Ich celem jest nabycie doświadczenia zawodowego studentów, poprzez obserwowanie i uczestnictwo w pracy w różnych jednostkach i instytucjach.

Dalsze informacje znajdziesz w pakietach informacyjnych kierunku FIZYKA: tutaj dla I stopnia a tutaj dla II stopnia.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński