Historia

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w dziedzinie fizyki statystycznej, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.

Pomysł cyklicznych sympozjów z dziedziny fizyki statystycznej został zaczerpnięty ze spotkań fizyków holenderskich w ramach ich Landelijk Seminars, które odbywają się kilka razy w roku i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania organizują salę wykładową i fundują lunch. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które odbywają się raz w roku, kiedyś na początku grudnia a obecnie w czerwcu, jest prof. dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe: prof. dr. hab. Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab. Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1996 roku w INTiBS PAN we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu, a później do ich organizacji dołączyły Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kontakt

prof. dr. hab. Andrzej Drzewiński: A.Drzewinski@if.uz.zgora.pl

Wykłady Plenarne

mgr Anna Duda, dr hab. Radosław Szczęśniak, dr inż. Marcin Jarosik (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w wodorze i miedzianach

dr Tomasz Masłowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Zastosowanie Kinetycznego Monte Carlo do modelowania przewodnictwa protonowego

dr hab.,prof. UW Jakub Tworzydło (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
Kwantowy efekt Halla w układzie dynamicznym

Wystąpienia ustne

dr Artur Barasiński (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Stany maksymalnie splątane indukowane oddziaływaniem bikwadratowym

dr Bartosz Brzostowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Wpływ luk Ca na własności KCa(PO3)3 domieszkowanego europem

dr inż. Artur Durajski (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
Nadprzewodnictwo w quasi-dwuwymiarowych układach typu grafenowego

dr hab. Wojciech Florek (Wydział Fizyki, UAM)
Twierdzenie Lieba-Mattisa, frustracja, dwudzielność

dr Joanna Kalaga (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Korelacje kwantowe w układach trzech anharmonicznych oscylatorów typu Kerra

dr Sylwia Kondej (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Falowód kwantowy z przesłoną: model rezonansowy

dr Piotr Kozłowski (Wydział Fizyki, UAM)
Splątanie kwantowe w sfrustrowanych pierścieniach chromu

mgr Maciej Marć (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Nanorurki ditlenku tytanu - synteza i zastosowania

dr Ryszard Matysiak (Instytut Inżynierii Bepieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski)
Ciepło właściwe skończonych kwantowych łańcuchów spinowych Heisenberga w przypadku (Yb(1-x)Lux)4As3

mgr Katarzyna Raczyńska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Własności stanów nietrwałych w obszarze asymptotycznie długich czasów

dr Dominik Szczęśniak (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
Transport elektronowy w nanoukładach w ujęciu metody dopasowania funkcji falowych

mgr Zbigniew Wojtkowiak (Wydział Fizyki, UAM)
Dowolnie słabe przejścia fazowe pierwszego rodzaju: trójwymiarowy model Ashkina-Tellera

mgr Bartosz Zapotoczny (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
Wspomaganie obrazowania MRI środkami kontrastującymi na bazie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza

Program

Pobierz program (pdf)

Miejsce spotkania

Sala 106
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (Politechnika Częstochowska)
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab., prof. UZ Mirosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN we Wrocławiu)
prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN we Wrocławiu)