Historia

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Kraków, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w fizyce statystycznej oraz w pokrewnych działach fizyki, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.

Pomysł‚ cyklicznych sympozjów z dziedziny fizyki statystycznej został‚ zaczerpnięty ze spotkań fizyków holenderskich w ramach ich Landelijk Seminars, które odbywają się kilka razy w roku i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania organizują salę wykładową i fundują lunch. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które odbywają się raz w roku jest prof. dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe: prof. dr. hab. Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab. Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 grudnia 1996 roku w INTiBS PAN we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu, a później do ich organizacji dołączyły Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

KONTAKT

prof. dr. hab. Andrzej Drzewiński: A.Drzewinski@if.uz.zgora.pl

WYKŁADY PLENARNE

dr hab., prof. UAM Wojciech Florek (Wydział Fizyki, UAM)
Frustracja, degeneracja i cała reszta

prof. dr hab. Romuald Lemański, mgr inż. Jacek Matysiak (INTiBS PAN)
Oddziaływania magnetyczne na podstawie multiorbitalnego modelu Hubbarda

prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Instytut Fizyki, UMK)
Funkcjonalne nanostruktury hybrydowe: od złożoności do prostoty, i z powrotem

WYSTĄPIENIA USTNE

dr Bartosz Brzostowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Zastosowanie nanorurek węglowych w fotowoltaice

mgr inż. Iza Domagalska (Uniwersytet Zielonogórski)
Chaotyczna ewolucja elektronowej energii stanu molekularnego oraz całki przeskoku kationów poddanych wymuszeniu harmonicznemu

dr Marcin Dośpiał (Politechnika Częstochowska)
Zastosowanie zmodyfikowanego modelu TX do opisu oddziaływań w magnesach trwałych

dr Krzysztof Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
Mechaniczne metamateriały z wkładami magnetycznymi

dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Space-dependent mean-field approach for systems of continuous spins

prof. dr Zbigniew Ficek (Uniwersytet Zielonogórski)
Counter-intuitive statistical measures of quantum nature of the field

mgr Kamila Kosk-Joniec (Uniwersytet im. Jana Długosza)
Stan nadprzewodzący w układach wodorowanego uranu

mgr Małgorzata Kostrzewa (Uniwersytet im. Jana Długosza)
Wysokotemperaturowy stan nadprzewodzący w LaH10 oraz w układach typu LaXH

dr hab. Piotr Kozłowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Wpływ jonu gościnnego na własności elektronowe i magnetyczne rodziny magnetyków molekularnych X@V22O54 (X=ClO4-, SCN-, VO2F2-)

mgr Jakub Krawczyk (INTiBS PAN)
Przewodnictwo elektryczne w modelu Falicova-Kimballa

mgr Mateusz Nowotarski (Uniwersytet Zielonogórski)
Volume of violation and CGLMP inequality for two-qutrit states

dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Electromagnetic trap for neutral particles

dr hab. Jacek Wojtkiewicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Non-existence of Bose-Einstein condensation in Bose-Hubbard model in dimensions 1 and 2

dr Wiktor Wolak (Uniwersytet Zielonogórski)
Analiza zdjęć z mikroskopu sił atomowych

mgr Izabela Wrona (Uniwersytet im. Jana Długosza)
Wysokotemperaturowy stan nadprzewodzący w związkach typu ThxHy

PROGRAM

MIEJSCE SPOTKANIA

Sala 106
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (Politechnika Częstochowska)
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab., prof. UZ Mirosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (AGH w Krakowie)
prof. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN we Wrocławiu)
dr hab., prof. PCz Radosław Szczęśniak (Politechnika Częstochowska)
prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN we Wrocławiu)

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
dr Joanna Kalaga